ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

วิทยากรอบรมการป้องกันเหตุในสถานศึกษารายละเอียด :
       ร.ต.อ.รุ่งศิริ มานะกิจ รอง สวป.ฯ ส.ภ.บ่อหลวงพร้อมสายตรวจบ่อหลวงเป็นวิทยากรอบรมการป้องกันเหตุในสถานศึกษา ถ่ายทอดความรู้การใช้ไม้ง่ามระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eUJd2jSiQmNTTAr8oeRTjEYVdS8N4uAQcPNuwqkjXiVzz6imjfyGiLdnTTGH7dhl&id=61552029170422&__cft__[0]=AZXe3zYtD6DtfU_JrUwrAc4SAxzlhDGgduAe10brYz3vRQ7GobzK9fyt-Al3F8UYzmQcQubib2Jrd46I-h97WnnfAbq1YGFsbwkNhNXSQ0JzN63ipFzW7m1k_oHzv-jINaxP8u15GHmepCUQCecCOU1YLWQgzjv1WyRX9lFqSCOe8BY6L0Cuvo5uJIRng-B9tiQ&__tn__=%2CO%2CP-R

23 มีนาคม 2567

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top