พ.ต.อ.อานุภาพ ชัยศิริ
ผกก.สภ.บ่อหลวง

: สภ.บ่อหลวง

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด
  <<< แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ฯ.pdf >>>
  <<< O23 การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค.pdf >>>
  <<< 439701973_351366057423328_6555736516249990933_n (1).png >>>
  <<< 10eiei.png >>>
  <<< 9eiei.png >>>
  <<< 8eiei.jpg >>>
  <<< 7eiei.jpg >>>
  <<< 6eiei.png >>>
  <<< 5eiei.png >>>
  <<< 4eiei.png >>>
  <<< 3eiei.png >>>
  <<< 2eiei.png >>>
  <<< 1eiei.jpg >>>
  <<< valorantexe.pdf >>>
  <<< 2349569783463.png >>>
  <<< 2_ข่าวการประชาสัมพันธ์การชี้แจง ITA.pdf >>>
  <<< 0-384590345.png >>>
  <<< Screenshot 2024-04-23 103707.png >>>
  <<< คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน1234345.pdf >>>
  <<< Screenshot 2024-04-23 103252.png >>>
  <<< O22-ข้อมูลที่เผยแพร่.pdf >>>
  <<< แนวทางการการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ.pdf >>>
  <<< 222222222;2;2.png >>>
  <<< ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ.pdf >>>
  <<< 121212121212121221.png >>>
  <<< แจ้งความออนไลน์.jpg >>>
  <<< สิทธิในคดีอาญา.pdf >>>
  <<< ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย.pdf >>>
  <<< ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน2.pdf >>>
  <<< ระเบียบคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน.pdf >>>
  <<< ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน.pdf >>>
  <<< พรบค่าตอบแทนและค่าทดแทน.pdf >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-9-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-8-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-7-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-6-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-5-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-4-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-3-1024x604.png >>>
  <<< O3-สิทธิของผู้ต้องหา-2-1024x604.png >>>
  <<< 5555555555555555555555555fghfgh.png >>>
  <<< แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน.pdf >>>
  <<< O3-สอบปากคำ-4-1024x726.png >>>
  <<< O3-สอบปากคำ-3-1024x726.png >>>
  <<< O3-สอบปากคำ-2-1024x726.png >>>
  <<< O3-สอบปากคำ-1-1024x726.png >>>
  <<< 4loveu.png >>>
  <<< O3-แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา-1024x726.png >>>
  <<< 3iloveu.png >>>
  <<< O3-มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ-724x1024.png >>>
  <<< O3-2-มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิ-724x1024.png >>>
  <<< 2222222222222222222222222220000001-2039-010923-012931-0293-01293-12-391-23123123123123.png >>>
  <<< หนังสือการนำยุทธวิธีมาใช้ให้สอดคล้อง.pdf >>>
  <<< O3-แนวปฏิบัติในการจับ-2-1024x726.png >>>
  <<< O3-แนวปฏิบัติในการจับ-1-1024x726.png >>>
  <<< Screenshot 2024-04-22 190030.png >>>
  <<< Screenshot 2024-04-22 185719.png >>>
  <<< 8972345689435ythioerhiueshriugobnv sgsdkfghdfg.png >>>
  <<< 340958760934576u3456456789y4567.png >>>
  <<< 3333333331333333333.png >>>
  <<< 222232323232222.png >>>
  <<< 19203y8hf.png >>>
อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ  <<< O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ555.pdf >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมีนาคม 2567.pdf >>>
  <<< มีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน.png >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf >>>
  <<< กพพพพพพฟหาสก.png >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมกราคม 2567.pdf >>>
  <<< มกกมกมกมกมกมก.png >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนธันวาคม 2566.pdf >>>
  <<< ธคคคคๆไำพนยร.png >>>
  <<< พยยยๅถุึถุึ.png >>>
  <<< ตุลาคม34956.png >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน 2566.pdf >>>
  <<< รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนตุลาคม 2566.pdf >>>
  <<< ตุลาคม340567.xlsx >>>
  <<< ตุลา2390498.pdf >>>
  <<< ตคคคคคถุจขึคต.png >>>
  <<< พฤศจิกายน45656709.xlsx >>>
  <<< พฤศจิกายน543567.pdf >>>
  <<< พยยยยยยยยยยนุีร.png >>>
  <<< ธันวาคม345890345.xlsx >>>
  <<< ธันวาคม234095053.pdf >>>
  <<< ธค-ภคถ.png >>>
  <<< มกราคม34053u04596.xlsx >>>
  <<< มกราคม348975.pdf >>>
  <<< มคคคคคคคคคคค.png >>>
  <<< กพ34985.xlsx >>>
  <<< กพ348957.pdf >>>
  <<< กพพพพพพ38745.png >>>
  <<< มีนาคม 38904250.xlsx >>>
  <<< มีนาคม12iuy3425.pdf >>>
  <<< มีคคคคค.png >>>
  <<< -----------------.png >>>
  <<< ตุลาคม1234234.docx >>>
  <<< ตุลาคม04938275.pdf >>>
  <<< ตคคคคคคค.png >>>
  <<< พฤศจิกายน4059867.docx >>>
  <<< พฤศจิกายน56897u.pdf >>>
  <<< พย5555.png >>>
  <<< ธันวาคม45786.docx >>>
  <<< ธันวาคม54545.pdf >>>
  <<< ธค55555555555.png >>>
  <<< มกราคม555.pdf >>>
  <<< มกราคม555.docx >>>
  <<< มมมมมมมมมมมมมม.png >>>
  <<< กุมภาพันธ์555.docx >>>
  <<< กุมภาพันธ์.pdf >>>
  <<< กุม.png >>>
  <<< 23มีนาคม.png >>>
  <<< 23กุมภาพันธ์.png >>>
  <<< 23มกราคม.png >>>
  <<< 23ธันวาคม.png >>>
  <<< พฤศจิกายน.png >>>
  <<< ตุลาคม.png >>>
  <<< ตุลาคม 66.xlsx >>>
  <<< ตุลา.pdf >>>
  <<< ตค.png >>>
  <<< พฤศจิกายน 66.xlsx >>>
  <<< พฤศจิกายน.pdf >>>
  <<< พย.png >>>
  <<< ธันวาคม 66.xlsx >>>
  <<< ธันวาคม.pdf >>>
  <<< ธันวาคม.png >>>
  <<< มกราคม 67.xlsx >>>
  <<< มกราคม.pdf >>>
  <<< มกราคม.png >>>
  <<< กุมภาพันธ์ 67.xlsx >>>
  <<< กุมภาพันธ์ 67.pdf >>>
  <<< กุมภาพันธ์.png >>>
11จุดตรวจมีนาคมexcel  <<< มีนาคม 67.xlsx >>>
จุดตรวจมีนาคมpdf  <<< มีนาคม 67.pdf >>>
11มีนาคมตั้งจุดตรวจ  <<< มีนาคม.png >>>
11ตุลาคมword  <<< ตุลาคม.docx >>>
11ตุลาคมpdf  <<< ตุลาคม.pdf >>>
11หัวข้อตุลาคม66  <<< ตุลาคม66.png >>>
11พฤศจิกายนword  <<< พฤศจิกายน.docx >>>
11พฤศจิกายนpdf  <<< พฤศจิกายน.pdf >>>
11พฤศจิกายน66  <<< พฤศจิกายน66.png >>>
11ธันวาคมpdf  <<< ธันวาคม.pdf >>>
11ธันวาคมword  <<< ธันวาคม.docx >>>
11หัวข้อธันวาคม66  <<< ธันวาคม 66.png >>>
11มกราคมword  <<< มกราคม.docx >>>
11มกราคมpdf  <<< มกราคม.pdf >>>
11หัวข้อมกราคม  <<< มกราคม.png >>>
11กุมภาพันธ์word  <<< กุมภาพันธ์.docx >>>
11กุมภาพันธ์pdf  <<< กุมภาพันธ์.pdf >>>
11หัวข้อกุมภาพันธ์  <<< กุมภาพันธ์.png >>>
11มีนาคมpdf  <<< มีนาคม.pdf >>>
11มีนาคมdoc  <<< มีนาคม.docx >>>
  <<< มีนาคม.pdf >>>
  <<< ตุลาคม.pdf >>>
  <<< word.png >>>
  <<< excel.png >>>
  <<< มีนาคม 67.png >>>
  <<< มีนาคม 67.xlsx >>>
  <<< มีนาคม 67.pdf >>>
  <<< มีนาคม.pdf >>>
  <<< กุมภาพันธ์.pdf >>>
  <<< มกราคม.pdf >>>
  <<< ธันวาคม.pdf >>>
  <<< พฤศจิกายน.pdf >>>
  <<< ตุลาคม.pdf >>>
  <<< มีนาคม.doc >>>
  <<< มกราคม.doc >>>
  <<< พฤศจิกายน.doc >>>
  <<< ธันวาคม.doc >>>
  <<< ตุลาคม.doc >>>
  <<< กุมภาพันธ์.doc >>>
  <<< O17 ตัวอย่างตาราง_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf >>>
  <<< jray2.jpg >>>
  <<< jray.jpg >>>
  <<< 1.pdf >>>
  <<< ss01คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนในสถานีตำรวจ.pdf >>>
คู่มือพนักงานสอบสวน  <<< sop1คู่มือพนักงานสอบสวน.pdf >>>
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร  <<< j01คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร.pdf >>>
  <<< p02คู่มือผู้ปฏิบัติสายงานป้องกันปราบปราม.pdf >>>
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม  <<< p01คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม.pdf >>>
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  <<< a11คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf >>>
งานควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  <<< a10คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย.pdf >>>
งานการเงิน  <<< a09คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานการเงิน.pdf >>>
งานพัสดุ  <<< a08คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานพัสดุ.pdf >>>
งานงบประมาณ  <<< a07คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานงบประมาณ.pdf >>>
งานยุทธศาสตร์  <<< a06คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานยุทธศาสตร์.pdf >>>
วินัย  <<< a05คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-วินัย.pdf >>>
งานสวัสดิการ  <<< a04คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานสวัสดิการ.pdf >>>
งานกำลังพล  <<< a03คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานกำลังพล.pdf >>>
งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ  <<< a02คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ.pdf >>>
งานธุรการและพัฒนากำลังพล  <<< a01คู่มือปฏิบัติงานด้าน-–-งานธุรการและพัฒนากำลังพล.pdf >>>
  <<< laws_01_01.pdf >>>
  <<< กฎหมายที่ประชาชนควรรู้.png >>>
  <<< การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การ.pdf >>>
  <<< case.png >>>
  <<< media.png >>>
  <<< PTM.png >>>
  <<< 5.png >>>
  <<< 4.png >>>
  <<< 3.png >>>
  <<< 2.png >>>
8.1  <<< 1.png >>>
  <<< การประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA_67.pdf >>>
  <<< 03.pdf >>>
  <<< 11-แผนผังผู้บังคับบัญชา2.jpg >>>
ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถามตอบรับฟังความคิดเห็  <<< ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถามตอบรับฟังความคิดเห็น.pdf >>>
  <<< แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย (powerpoint).pdf >>>
O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร  <<< O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร.pdf >>>
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท  <<< แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท.doc >>>
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  <<< แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน.doc >>>
แบบฟอร์มใบลากิจ  <<< แบบฟอร์มใบลากิจ.doc >>>

 

หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053-211666   โทรสาร : 053-229033
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top