พ.ต.อ.อานุภาพ ชัยศิริ
ผกก.สภ.บ่อหลวง

: สภ.บ่อหลวง

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพอาชญากรรม


 • คดีกลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ


 • ปี 2557 มีคดีที่รับแจ้ง 172 ราย จับกุมได้ 114 ราย ผู้ต้องหา 192 คน  
  ปี 2558 มีคดีที่รับแจ้ง 138 ราย จับกุมได้ 99 ราย ผู้ต้องหา 201 คน  
  ปี 2559 มีคดีที่รับแจ้ง 119 ราย จับกุมได้ 87 ราย ผู้ต้องหา 131 คน  

 • คดีกลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ


 • ปี 2557 มีคดีที่รับแจ้ง 670 ราย จับกุมได้ 522 ราย ผู้ต้องหา 693 คน  
  ปี 2558 มีคดีที่รับแจ้ง 555 ราย จับกุมได้ 461 ราย ผู้ต้องหา 605 คน  
  ปี 2559 มีคดีที่รับแจ้ง 549 ราย จับกุมได้ 421 ราย ผู้ต้องหา 547 คน  

 • คดีกลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์


 • ปี 2557 มีคดีที่รับแจ้ง 2406 ราย จับกุมได้ 1346 ราย ผู้ต้องหา 1771 คน  
  ปี 2558 มีคดีที่รับแจ้ง 2262 ราย จับกุมได้ 1391 ราย ผู้ต้องหา 1793 คน  
  ปี 2559 มีคดีที่รับแจ้ง 2128 ราย จับกุมได้ 908 ราย ผู้ต้องหา 1190 คน  

 • คดีกลุ่มที่ 4 คดีอาญาที่น่าสนใจ


 • ปี 2557 มีคดีที่รับแจ้ง 1487 ราย จับกุมได้ 507 ราย ผู้ต้องหา 661 คน  
  ปี 2558 มีคดีที่รับแจ้ง 1826 ราย จับกุมได้ 616 ราย ผู้ต้องหา 749 คน  
  ปี 2559 มีคดีที่รับแจ้ง 2172 ราย จับกุมได้ 541 ราย ผู้ต้องหา 622 คน  

 • คดีกลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย


 • ปี 2557 มีคดีที่รับแจ้ง 5655 ราย จับกุมได้ 7556 ราย ผู้ต้องหา 0 คน  
  ปี 2558 มีคดีที่รับแจ้ง 6351 ราย จับกุมได้ 8209 ราย ผู้ต้องหา 0 คน  
  ปี 2559 มีคดีที่รับแจ้ง 6917 ราย จับกุมได้ 8727 ราย ผู้ต้องหา 0 คน  

  หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
  โทรศัพท์ : 053-211666   โทรสาร : 053-229033
  ---------------------------------------------
  Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

  ^Top