พ.ต.อ.อานุภาพ ชัยศิริ
ผกก.สภ.บ่อหลวง

: สภ.บ่อหลวง

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เร่งแก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาหน่วย ช่วยรักษา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ของประชาชน


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
ประวัติและข้อมูลทั่วไป ประวัติสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลบ่อหลวง ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2484 โดยสิบตำรวจเอกหลวง ศรีติศาสต์ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก และในปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อสร้างสถานีตำรวจใหม่ โดยงบประมาณสนับจากองค์การบริหารวิเทศกิจ แห่งสหรัฐอเมริกา (ยูซอม) และมีอำนาจในการสอบสวนในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง และในปี พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ตามโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) โดยก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2558 สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ที่ 4 ถนนฮอด-แม่เสรียง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240 หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร 053 211666 เป็น อาคารที่ทำการเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่ ชั้นที่1 จัดให้เป็นจุดบริการประชาชน One stop service , พงส.เวร, ห้องสอบสวน, ห้องผกก., ห้องควบคุมผู้ต้องหา ชั้นที่2 ห้องวิทยุสื่อสาร, ห้องประชุม,ห้องทำงานธุรการ ห้องเก็บของกลาง มีกำลังพลรวม ทั้งสิ้น 41 นาย แยกเป็นชั้นสัญญาบัตร จำนวน 16 นาย(ไปช่วยราชการ 5 นาย) ชั้นประทวน จำนวน 25 นาย(ไปช่วยราชการ 11 นาย) รวมข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานจริง จำนวน 25 นาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 149 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอฮอดตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนสายฮอด – แม่สะเรียง) ระยะ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากอำเภอฮอด 1 ชั่วโมง พิกัด เส้นรุ้งที่ 18.1505 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 98.2458 องศาตะวันออก มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 665.15 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศใต้ ติดต่อ อำเภออมก๋อย จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะพื้นที่ เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง มีลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ แบ่งเป็นร้อยละ 90 เป็นป่าและภูเขา อีกร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ราบ การปกครอง ประกอบด้วย 2 เขตการปกครอง โดยมีเทศบาล 1 แห่ง และ อบต. 1 แห่ง รวมจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 23 หมู่บ้าน โดยแบ่งได้ดังนี้ พื้นที่รับผิดชอบ มีเนื้อที่ทั้งหมด 665.15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 281,697.25 ไร่จำนวน 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น รวม 19,836 คนครัวเรือน จำนวน 5,797 หลัง/ครัวเรือน 1. เทศบาลตำบลบ่อหลวง จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านบ่อหลวง, บ้านวังกอง, บ้านขุน, บ้านนาฟ่อน, บ้านแม่ลายเหนือ, บ้านแม่ลายใต้, บ้านพุย, บ้านกิ้วลม, บ้านแม่สะนาม, บ้านเตียนอาง, บ้านบ่อสะแง๋, บ้านบ่อพะแวน, บ้านแม่หืด 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านแม่โถ, บ้านอมลอง, บ้านแม่แวน, บ้างกองลอย, บ้านทุ่ง, บ้านบ่อสลี, บ้านกองปะ, บ้านใหม่ทุ่งสน, บ้านแม่โถหลวง และ บ้านดอกแดง ด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และการบริการ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำการเกษตรกรรม ได้แก่ -การทำไร่ ทำสวน เช่น กะหล่ำ มะเขือเทศ ข้าว -อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค และกระบือ • ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง ไม่มีธนาคาร และร้านทอง แต่มีในส่วนตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้แก่ ตู้กดเงินธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 แห่ง และตู้กดเงินธนาคารออมสิน จำนวน 2 แห่ง • มีร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ก จำนวน 1 ร้าน ,ร้านอาหาร จำนวน แห่ง และ ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง • ใน 3 ปีย้อนหลังไม่ปรากฏเกิดคดีโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถป้องกันคดีประเภทนี้ได้

หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053-211666   โทรสาร : 053-229033
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top