ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

วิทยากรให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รายละเอียด :
       ร.ต.อ.รุ่งศิริ มานะกิจ รอง สวป.ฯ ส.ภ.บ่อหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02m37D4rJgnwK5NT9xNMHwDDbTGr7PZm9DG25a6wDurUXu1dosZ9H8BfLYhZiHNCJnl&id=61552029170422&__cft__[0]=AZUPc4UOqzrRmJanJCbrXhDyanVpGKgItF5tQG7BVwG37UQGYDNLjb2hPzE06-Wz3SlxrtQuJLY6OXrYN5aI9wheMv1A0FsZoCkRb5S_3hJQbngly8gu3zvTpzekt2p5is6RSLe0nq3Z9U4RrNc-14pR-vw5GYYQF3XDl-J9FbKoGW0YBxhvYsWsV3QwPCkKdFQ&__tn__=%2CO%2CP-R

28 มีนาคม 2567

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top